hans verelst architecten bv, hierna genoemd als HVA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
hans verelst architecten bv
Lovelingstraat 60
2060 Antwerpen

info@hvarchitecten.be

Inne Van Dijck is de Functionaris Gegevensbescherming van HVA. Ze is te bereiken via info@hvarchitecten.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
HVA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
en achternaam
over uw activiteiten op onze website
internetbrowser en type apparaat
persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of via visitekaartjes

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
HVA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
website en/of dienstverlening heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan zelf de online-activiteiten van hun minderjarige kinderen op te volgen om zo te voorkomen dat er gegevens over deze kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u sterk vermoedt dat zij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hvarchitecten.be, dan kunnen we de informatie controleren en eventueel verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HVA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
van onze nieuwsbrief en/of nieuwjaarskaart
opstellen van documenten ten einde onze dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren
HVA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
HVA  neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HVA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HVA bewaart uw persoonsgegevens zolang een architectuuropdracht lopende is, t.e.m. 10 jaar na de voorlopige oplevering. Na deze periode wordt slechts een gedeelte van uw persoonsgegevens bewaard (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) om contact te houden opdat mogelijkerwijs een wederkerende samenwerking in de toekomst zich kan voordoen.  Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden
HVA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HVA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HVA gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HVA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hvarchitecten.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een afspraak te maken om persoonlijk op ons kantoor de gegevens te komen inkijken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HVA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HVA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hvarchitecten.be.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd in november 2019.
Back to Top